V roce 1930 objevil britský antropolog Sir Flinders Petrie při vykopávkách v Egyptě sbírku předmětů, které velmi připomínaly bowlingové kuželky a kouli. Předpokládá se, že počátky bowlingu můžeme datovat už do doby 3 200 let před Kristem. Další zmínky o této hře pochází ze 4. století našeho letopočtu z území dnešního Německa. V této době byla hra považována za součást náboženského obřadu. O lidech, kterým se podařilo srazit kuželky, se říkalo, že jsou dobrými lidmi. Ti, kteří se nestrefili, museli učinit pokání. K velkému rozmachu bowlingu došlo v Anglii ve 14. století. za vlády krále Edwarda III. Postupem času se hra rozšířila i do Ameriky za přispění anglických, holandských a německých osadníků. Prvním ustáleným místem, kde se hrál tzv. trávníkový bowling, byla oblast vojenského prostoru New York´s Battery area. V USA byla tato hra ve čtyřicátých letech 19. století zakázaná, protože byla považována za hazardní. Hráči však obešli zákaz tím, že přidali do hry jednu kuželku a tím vznikla nová hra – bowling. Častou výmluvou prohrávajících byly připomínky ohledně špatné údržby trávníkové plochy, křivých drah a špatných koulí, které měly ovlivňovat výsledky hodů. Proto se vlivní průmysloví magnáti rozhodli instalovat bowlingové dráhy do krytých budov. Z této doby vychází i potřeba jednotných pravidel a založení Amerického bowlingového kongresu. Na začátku 20. století došlo k velkému rozšíření bowlingu i díky vývoji bowlingových technologií. V roce 1905 byla uvedena první moderní bowlingová koule s názvem Evertrue. V tomto roce byl patentován i převratný vynález – automatický zvedač kuželek. Důležitým rokem v rozmachu bowlingu se stal rok 1950, kdy byl v televizním programu NBC představen jako módní hra a dostal se tak do podvědomí milionů Američanů. Zanedlouho vznikla profesionální bowlingová liga a hra se dočkala velkého rozmachu i v Evropě. Začínají se pořádat první mistrovství světa. Mezi nejlepší hráče patří bowleři ze severských zemí, kde se bowling stává téměř národním sportem.

 

 

Právě máme zavřeno, proto nelze vytvořit objednávku. Naši nabídku si ale můžete prohlédnout