V roce 1930 objevil britský antropolog Sir Flinders Petrie při vykopávkách v Egyptě sbírku předmětů, které velmi připomínaly bowlingové kuželky a kouli. Předpokládá se, že počátky bowlingu můžeme datovat už do doby 3 200 let před Kristem. Další zmínky o této hře pochází ze 4. století našeho letopočtu z území dnešního Německa. V této době byla hra považována za součást náboženského obřadu. O lidech, kterým se podařilo srazit kuželky, se říkalo, že jsou dobrými lidmi. Ti, kteří se nestrefili, museli učinit pokání. K velkému rozmachu bowlingu došlo v Anglii ve 14. století. za vlády krále Edwarda III. Postupem času se hra rozšířila i do Ameriky za přispění anglických, holandských a německých osadníků. Prvním ustáleným místem, kde se hrál tzv. trávníkový bowling, byla oblast vojenského prostoru New York´s Battery area. V USA byla tato hra ve čtyřicátých letech 19. století zakázaná, protože byla považována za hazardní. Hráči však obešli zákaz tím, že přidali do hry jednu kuželku a tím vznikla nová hra – bowling. Častou výmluvou prohrávajících byly připomínky ohledně špatné údržby trávníkové plochy, křivých drah a špatných koulí, které měly ovlivňovat výsledky hodů. Proto se vlivní průmysloví magnáti rozhodli instalovat bowlingové dráhy do krytých budov. Z této doby vychází i potřeba jednotných pravidel a založení Amerického bowlingového kongresu. Na začátku 20. století došlo k velkému rozšíření bowlingu i díky vývoji bowlingových technologií. V roce 1905 byla uvedena první moderní bowlingová koule s názvem Evertrue. V tomto roce byl patentován i převratný vynález – automatický zvedač kuželek. Důležitým rokem v rozmachu bowlingu se stal rok 1950, kdy byl v televizním programu NBC představen jako módní hra a dostal se tak do podvědomí milionů Američanů. Zanedlouho vznikla profesionální bowlingová liga a hra se dočkala velkého rozmachu i v Evropě. Začínají se pořádat první mistrovství světa. Mezi nejlepší hráče patří bowleři ze severských zemí, kde se bowling stává téměř národním sportem.

 

 

Z technických důvodů není možný rozvoz objednávek k Vám domů. Objednávky si můžete vyzvednou osobně. Objednávky na telefonu 602 67 67 81. Děkujeme za pochopení